Przemoc u sąsiadów, co robić?

Zdarza się, że przebywając w mieszkaniu, za ścianą u sąsiadów słychać krzyki, awantury, płacz dzieci lub nietypowe hałasy. Zapewne większość uzna, że u sąsiadów dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej, szczególnie jeśli takie sytuacje się powtarzają. Pojawia się pytanie, czy zareagować?

Jesteś świadkiem przemocy? Reaguj.

Jeżeli oprócz odgłosów za ścianą, można zaobserwować u sąsiadki siniaki, słoneczne okulary w pochmurny dzień, lub długi rękaw w upalny dzień, może wskazywać na to, że w tej rodzinie dochodzi do przemocy fizycznej lub psychicznej. Można pomóc takiej osobie, wystarczy zebrać się na odwagę. Często osoby pokrzywdzone wstydzą się przyznać, że są ofiarami przemocy bądź boją się oprawcy. Niekiedy osoba pokrzywdzona zwyczajnie godzi się na takie życie. To nie powinno zniechęcać do udzielenia pomocy.

Możesz pomóc na kilka sposobów.

Jeżeli nie chcesz rozmawiać z sąsiadami, najlepiej od razu zadzwonić na policję, zgłosić sprawę do Ośrodka Pomocy Społecznej lub zadzwonić pod numer telefonu zaufania. Można również porozmawiać z osobą pokrzywdzoną i zaproponować wezwanie policji, zapytać czego potrzebuje. Poza tym można porozmawiać ze sprawcą, wyrazić swoje oburzenie i poinformować go o tym, że takie zachowanie jest przestępstwem. Warto poinformować osobę pokrzywdzoną jak może sobie pomóc, czyli może zgłosić sprawę na policję lub wnieść pozew o rozwód. Wspólność majątkowa, małżeństwo, separacja, ustanie małżeństwa, alimenty, władza rodzicielska to sprawy, którymi zajmuje się prawo rodzinne Łódź, Warszawa, Kraków, czy inne duże miasta, to miejsca, gdzie bez problemu znajdziemy pomoc prawną.

Jeśli osoba pokrzywdzona poprosi o pomoc w schronieniu się, czy jakąkolwiek inną, należy jej pomóc. Osoby zaprzyjaźnione bardzo często są impulsem do działania dla ofiary. Warto zapewnić ofierze bycie jej świadkiem na policji i w sądzie. Poza tym można umówić się z ofiarą przemocy, że wezwiesz policję, gdy tylko ona da znać. Pokaż, że ofiara może liczyć zawsze na twoją pomoc.