Jak pozyskać środki na przystosowanie stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej?

 

Kiedy zdecydujemy się zatrudnić pracownika z niepełnosprawnością w naszej firmie, musimy zlikwidować bariery architektoniczne, które mogłyby uniemożliwić jej poruszanie się po firmie. Wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności i potrzeb oraz ograniczeń nowego pracownika.

Na niektóre elementy przystosowawcze takie jak poręcz dla niepełnosprawnych czy remont łazienki jesteśmy w stanie uzyskać dofinansowanie z PFRON, czyli Państwowego Funduszu Rehabilitacji i Osób Niepełnosprawnych. Musimy tylko najpierw jasno określić potrzeby naszego nowego pracownika ze względu na jego niepełnosprawność, ustosunkować się do tego, złożyć odpowiednie wnioski i czekać.

W przypadku niektórych niepełnosprawności niezbędne jest wykonanie przystosowania stanowisk pracy. Refundację kosztów adaptacji możesz otrzymać ze środków PFRON.

Na co można dostać refundacje?

Środki z PFRON można uzyskać na adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub kupno urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie obowiązków i funkcjonowanie, zakup i autoryzację specjalnego oprogramowania oraz innych rozpoznanych przez służby Medycyny Pracy potrzeb. Aby nie popełnić błędu, bardzo dobrze jest zwrócić się o pomoc właśnie do fachowców z Medycyny Pracy, aby pomogli określić potrzeby potencjalnego pracownika ze względu na jego niedomogi. To znacznie ułatwi planowanie remontu czy zakupów różnego rodzaju sprzętów jak np. poręcz dla niepełnosprawnych.

Kiedy dostaniemy środki na adaptacje

Nie zawsze dostaniemy refundacje na przystosowanie pomieszczeń firmy i samego stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Pomoc przysługuje tylko wtedy, gdy potencjalny pracownik jest bezrobotny lub poszukuje pracy i nie jest obecnie zatrudniony, lub pracownik jest zatrudniony u pracodawcy występującego o zwrot kosztów. Wyjątkiem jest sytuacja, w której przyczyna powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy była zawiniona przez pracodawcę lub przez pracownika. Ważne jest również to, że PFRON nie zwraca poniesionych już kosztów, więc z wszelkimi remontami czy montowaniem takich rzeczy jak poręcz dla niepełnosprawnych należy się wstrzymać do postanowienia o przyznaniu środków na adaptacje pomieszczeń. Kwota, jaką otrzyma pracodawca, nie może przekroczyć 20-krotności miesięcznego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Wiosek należy złożyć do starosty lub prezydenta miasta, które ma prawa powiatu. Najczęściej pracodawcy załatwiają sprawę zwrotu kosztów adaptacji stanowiska pracy w Urzędzie Pracy, w którym jest zarejestrowany potencjalny pracownik. W pozostałych przypadkach jest to miejsce zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, miejsce siedziby albo miejsce zamieszkania pracodawcy. Zwrot kosztów dotyczy wyłącznie dodatkowych kosztów wynikających z zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli np. montaż takich przedmiotów jak poręcz dla niepełnosprawnych, jednak krzesło do komputera nie podlega już refundacji.

Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy.

Aby otrzymać zwrot kosztów, Państwowa Inspekcja Pracy musi wydać pozytywną na wniosek starosty – o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnionego pracownika. W przypadku gdy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie wymagało przystosowania do spełnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku pracodawca nie otrzyma zapomogi.