Jak wyglądają studia w Niemczech?

Studia za granicą zazwyczaj są przepustką do dobrej pracy w przyszłości. Dzięki otwartym granicom coraz więcej Polaków zastanawia się, czy warto wyjechać na studia do Niemiec. Zanim podejmie się taką decyzję, warto wiedzieć, na jakich zasadach można dostać się na niemiecką uczelnię.

Czy Polacy mogą studiować w Niemczech?

Pierwszym pytaniem, które nasuwa się osobom rozważającym studia w Niemczech, jest to, czy jest to w ogóle możliwe pod kątem formalnym. Odpowiedź na to pytanie jest zróżnicowana, ale generalnie brzmi twierdząco. W Niemczech tak samo jak w Polsce istnieją na przykład uczelnie wojskowe, na które rekrutacja odbywa się na odrębnych zasadach. Jednak poza tego typu wyjątkami obywatele państw Unii Europejskiej mogą swobodnie aplikować praktycznie na wszystkie uczelnie. Kandydaci muszą jedynie spełniać wymagania formalne, które są takie samo jak w stosunku do osób, które chcą na stałe pozostać na terenie Niemiec. Oznacza to, że jeśli student dostanie się na studia, które siłą rzeczy trwają kilka lat, musi on wywiązać się z obowiązku meldunkowego. W Niemczech zameldować się trzeba wtedy, gdy pozostaje się na terenie kraju ponad 3 miesiące. Taka osoba ma liczne prawa oraz możliwość do pełnienia czynności prawnych. Między innym dostępny dla niej jest kredyt w Niemczech na zasadzie ogólnie panujących przepisów.

Jak aplikować na niemiecką uczelnię?

Chcąc aplikować na niemiecką uczelnię, trzeba spełnić kilka wymagań prawnych. Przede wszystkim trzeba posiadać komplet dokumentów potwierdzających tożsamość oraz poprzednie etapy edukacji. Istotną informacją jest to, że w przypadku większości uczelni, w Niemczech podobnie jak w Polsce nie stosuje się żadnych egzaminów wstępnych. Oznacza to, że w praktyce znaczna część rekrutacji może sprowadzić się do złożenia odpowiednich dokumentów przed komisjami. Nie dotyczy to jedynie specyficznych uczelni i kierunków, takich jak na przykład akademie artystyczne, które prowadzą rekrutację na swoich zasadach, a także akademie wychowania fizycznego, na które przeprowadzane są egzaminy sprawnościowe.

Najważniejsze jest więc posiadanie polskich dokumentów, czyli świadectwa maturalnego, które zostanie przetłumaczone na język niemiecki. Takie dokumenty można składać w określonych wcześniej terminach na przełomie czerwca i lipca. Ważne jest, że papiery można składać na dowolną ilość uczelni. Należy pamiętać, że ilość miejsc na wielu kierunkach jest ograniczona i prowadzony jest konkurs świadectw. Wtedy dostają się tylko osoby, które znajdą się na odpowiedniej pozycji w rankingu. Na szczęście w większości przypadków kryteria nie są zbyt wygórowane. Ma to związek z niżem demograficznym, który sprawił, że ilość potencjalnych studentów jest relatywnie niska w stosunku do ilości wolnych miejsc, którymi dysponuję uczelnie wyższe.

O czym trzeba pamiętać studiując w Niemczech?

Tym, o czym trzeba bezwzględnie pamiętać, studiując w Niemczech, że bardzo istotne jest przestrzegania wszelkich kwestii formalnych. Między innymi obowiązkowe jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Ponadto w momencie meldowania się w odpowiednim urzędzie niezbędne będzie przedstawienie deklaracji o posiadaniu zabezpieczenia finansowego na czas studiów. Kredyt w Niemczech co prawda jest dostępny dla każdego, kto przebywa tam legalnie, ale nie mając innych źródeł dochodów, uzyskanie takiego kredytu na sfinansowanie całych studiów nie będzie możliwe.

Kredyt w Niemczech dla studentów

Posiadając legalne źródła dochodu, takie jak praca lub przychody pasywne, można starać się o kredyt w Niemczech. Przebywając na terenie kraju legalnie, student jest potencjalnym klientem dla lokalnych banków, jednak trzeba pamiętać, że chcąc dostać kredyt, trzeba wcześniej spełnić liczne wymagania wobec zdolności kredytowej. Jeśli posiada się jakiekolwiek źródła dochodu, należy zadbać o to, aby były one dobrze udokumentowane, aby można było je przedłożyć bankowi lub urzędom, jeśli zajdzie taka konieczność.