Odwołanie darowizny – czy jest to możliwe?

adwokat łódź

O darowiźnie mówimy wtedy, kiedy osoba obdarowana nie musi za daną jej rzecz lub prawo płacić. Odwołanie darowizny jest możliwe tylko z kilku przyczyn i muszą być spełnione rygorystyczne warunki.

Co to jest darowizna?

Darowizną może być nawet niewielki datek dla dziecka od dziadków dla wnuka. Prezent urodzinowy, imieninowy czy zwyczajne kieszonkowe to kilka z wielu możliwych przykładów darowizny. W większości przypadków taki datek nie musi być potwierdzony na akcie notarialnym, bo wystarczy tylko przyrzeczenie ustne. Podpisanie darowizny na papierze jest natomiast konieczne w takim przypadku, jak podarowanie komuś nieruchomości. Przekazanie rzeczy o niższej wartości nie muszą być potwierdzone na piśmie. Jak to zrobić? Na pewno w tej kwestii pomoże dobra kancelaria adwokacka. Wystarczy udać się osobiście adwokata lub wpisać w wyszukiwarkę frazę, np. „adwokat Łódź”, aby znaleźć pomoc fachowca.

Odwołanie darowizny niewykonanej? Tak, jak najbardziej!

Odwołanie darowizny jest możliwe w kilku przypadkach. Jednym z nich jest darowizna niewykonana, czyli sytuacja, w której darczyńca nie przekazał jeszcze rzeczy lub prawa. Nawet po podpisaniu umowy, ale przed wykonaniem darowizny, można ją odwołać. Taka możliwość następuje wtedy, gdy stan majątkowy darczyńcy uległ zmianie i nie może przekazać darowizny ze względów finansowych. Jeśli miałby ponieść szkodę majątkową lub nie wywiązałby się z umowy alimentacyjnej, wtedy darowizna może być odwołana. Są to sytuacje szczególne, takie jak utrata pracy czy choroba, które uniemożliwiają przekazanie wcześniej ustalonego datku.

Podarowane i odebrane? Tak, to też jest możliwe!

Jak się okazuje, prawo daje możliwość odwołania darowizny już podarowanej. Kiedy to może nastąpić? Nawet wiele miesięcy, a nawet lat po obdarowaniu darowizną przez darczyńcę. Może się to stać wtedy, kiedy obdarowany wykazał się rażącą niewdzięcznością w stosunku do darczyńcy. Chodzi tu np. o niewykonanie działania lub działanie na szkodę darczyńcy. Jednym z przykładów jest nieudzielenie stosownej pomocy darczyńcy przez obdarowanego, kiedy ten dozna uszczerbku na zdrowiu.

Kiedy takie odwołanie może nastąpić? Jest to możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy upłynie 12 miesięcy od chwili jej przekazania. Darowizna nie może być zwrócona również wtedy, gdy doszło do pogodzenia się dwóch stron konfliktu.

Darowizna a małżeństwo – osobna własność, a odwołana darowizna

Sprawa zwrotu darowizny komplikuje się w małżeństwie. Jeśli jedno z małżonków dopuści się rażącej nieodpowiedzialności w stosunku do darczyńcy, wtedy darowizna może zostać mu odebrana. Majątek uznawany za wspólny w chwili odwołania darowizny jednemu z małżonków, staje się odrębny dla małżonka, któremu darowizna nie została odebrana.

Podobnie ma się rzecz w sytuacji odwrotnej, wtedy gdy małżonkowie wspólnie przekazują darowiznę. Jeśli darczyńca okaże niewdzięczność względem jednego współmałżonka, wtedy ten ma możliwość odwołania darowizny. Darczyńca wychodzi z powództwem o zwrot należności swojej części, która wchodzi do majątku odrębnego darczyńcy.

Odwołanie darowizny powinno być zrealizowane na piśmie. Nie jest to konieczność, ale zawsze duże ułatwienie w przypadku późniejszych nieporozumień między stronami. W takich przypadkach sprawy zwrotu darowizny mogą być rozstrzygane w sądzie. Jeśli tak się stanie, dokumentacja jest niezwykle pomocna.