Rezydencja podatkowa – co to jest?

rozliczenie podatku z zagranicy

Rezydencja podatkowa to miejsce, w którym osoba fizyczna musi spełnić obowiązek podatkowy. To pojęcie jest szczególnie istotne, kiedy siedziba firmy mieści się poza obszarem Rzeczypospolitej Polski. Jak wygląda rozliczenie podatku z zagranicy oraz kim jest rezydent podatkowy?

Rezydent podatkowy – kluczowe informacje i dane

Przez określenie rezydencja podatkowa rozumie się miejsce, gdzie podatnik wypełnia zobowiązania podatkowe. Rezydentem w Polsce może zostać między innymi obywatel krajów Europejskich. Musi jednak posiadać odpowiedni certyfikat podatkowy. Chodzi o dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. To zagadnienie i rozliczenie podatku z zagranicy to dwie łączące się ze sobą sprawy, które pozwalają uniknąć opłacania podwójnego podatku.

Rezydent podatkowy w Polsce to osoba, które na obszarze naszego kraju prowadzi centrum interesów osobistych bądź gospodarczych (rodzina, przedsiębiorstwo oraz inne formy działalności związane z polityką, kulturą czy społeczeństwem, kredyty, majątek i inwestycje). Dodatkowo na terenie kraju znajduje się przez okres dłuższy niż 183 dni w ciągu jednego roku podatkowego. Kiedy jeden z wymienionych warunków zostaje spełniony, obywatel innego kraju staje się polskim rezydentem podatkowym. Rezydentura podatkowa to kwestia indywidualnie ustalana przez każde państwo. Rozliczenie podatku z zagranicy nie dotyczy więc obywatela innego kraju w sytuacji, gdy przeniósł firmę do Polski albo otworzył ją na terenie naszego kraju.

Obowiązek podatkowy – ograniczony i nieograniczony

Każdy obywatel Polski bez względu na to czy się tutaj urodził albo stał się rezydentem podatkowym, ma obowiązek podatkowy i musi odprowadzać podatki z uzyskiwanych dochodów. Jednak kwota podatku może się różnić. W przypadku obywatela innego kraju, który na stałe mieszka w Polsce i pracuje tutaj, musi rozliczyć wszystkie swoje dochody w państwie rezydentury podatkowej (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z kolei osoby, które jedynie pracują na terenie Polski (przez wybraną część roku), ale nie mają stałego miejsca zamieszkania, mają obowiązek odprowadzać podatek jednie od dochodów uzyskiwanych na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – ograniczony obowiązek podatkowy. Rozliczenie podatku z zagranicy może się odbywać w dwóch miejscach.