Rozwód – jak zrobić to z klasą?

Liczba rozwodów wzrasta z roku na rok. Obecnie szacuje się, iż jest ich około 65 tysięcy rocznie. Jest to prawdziwa rewolucja w życiu każdego z małżonków, którzy mogą działać przeciwko sobie lub wspólnie. W tym drugim przypadku rozwód odbywa się sprawniej i mniej boleśnie dla obojga. Jeśli jednak są przeciwko sobie – koszty zarówno finansowe, jak i emocjonalne rosną. Niektóre rozwody ciągną się latami i pochłaniają masę pieniędzy, czasu i nerwów.

Ile kosztuje rozwód?

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi precyzującej łączne koszty rozwodu. Może on wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy – wszystko zależy od tego, jak skomplikowana jest sprawa rozwodowa oraz czy postępowanie odbędzie się z orzekaniem o winie, czy bez takiego orzekania. Postępowanie z orzekaniem o winie wymaga udziału specjalistów (pełnomocnicy reprezentujący każdą ze stron) i jest o wiele bardziej skomplikowane i długotrwałe. W skład kosztów wchodzi w tym przypadku również badanie przez biegłych sądowych oraz koszt wywiadu kuratora sądowego, który w sytuacji, gdy małżeństwo ma dzieci, sprawdzi warunki bytowe małoletnich. Głównym kosztem, od którego rozpoczyna się cała wojna rozwodowa, jest opłata sądowa od pozwu o rozwód, która wynosi 600 złotych i ponoszona jest przez stronę wnoszącą pozew o rozwód.

Rozmowa w oparciu o mediacje

Wiele osób próbuje różnych metod poradzenia sobie ze stresem i całokształtem związanym ze sprawą rozwodową. Niektórzy poszukują pomocy w internecie, co można zauważyć po częstotliwości wyszukiwań w Google takich fraz jak: „rozwód Łódź”, „jak wygrać rozwód”, i wiele innych. W momencie podjęcia decyzji o rozwodzie skończył się etap wspólnego życia, a małżonkowie nieuchronnie każdego dnia będą czuli się w stosunku do siebie coraz bardziej obcy. Nastąpi chęć ukarania drugiej osoby, odwet, żal, strach, atak i mnóstwo innych z całej palety reakcji. Wszystko, co łączyło upadłe małżeństwo – zaczyna je dzielić. Z każdym dniem jest coraz ciężej, a konflikt zaczyna narastać. Im dłużej osoby biorące rozwód będą funkcjonować w takim stanie, tym trudniej będzie im, w racjonalny sposób, móc ustalić najważniejsze kwestie dotyczące rozstania. Jednym ze sposobów podjęcia dialogu jest właśnie mediacja.

Mediacja okołorozwodowa nastawiona jest na ustalenie warunków rozstania, pozwala na wypracowanie satysfakcjonującego dla obu stron porozumienia w spokojny i konstruktywny sposób. Dzięki mediacji małżonkowie mogą rozstać się z klasą. Pomaga ona również w późniejszych kontaktach pomiędzy małżonkami. Ugoda mediacyjna może wyjaśnić o wiele więcej kwestii niż wyrok sądowy, który zawiera ściśle wyznaczone elementy.

Od stycznia 2016 roku każdy pozew (w tym również pozew o rozwód) powinien zawierać informacje na temat tego, czy strony podjęły próbę mediacji, czy innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. Jeśli takich prób nie podjęto, konieczne jest podanie przyczyn i wyjaśnienie, brak tejże informacji stanowi brak formalny, w którego efekcie może nastąpić zwrot pozwu.

Czym właściwie jest mediacja?

Mediacja kieruje się takimi zasadami jak: bezstronność mediatora, poufność, neutralność oraz dobrowolność. W odróżnieniu od sprawy toczącej się w sądzie nie wymaga powoływanie świadków czy zbierania dowodów przeciwko drugiej stronie. Mediator zachowa wobec małżonków bezstronność, pomoże skupić się na poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań oraz nie będzie oceniał rozwiązań proponowanych przez poszczególnego małżonka, dopilnuje natomiast, aby były one zgodne z prawem, wykonalne i zgodne z zasadami współżycia społecznego. Mediator zadba także o to, aby rozmowa mogła przebiegać w spokojnej atmosferze.

Jak znaleźć mediatora?

Listy z wykazem mediatorów dla obszaru właściwości danego okręgu sądowego można uzyskać u prezesa sądu okręgowego. Warto pamiętać, iż mediacja może być prowadzona wyłącznie po wszczęciu postępowania (na podstawie postanowienia sądu) lub przed wniesieniem sprawy do sądu. W każdym przypadku warunkiem prowadzenia mediacji jest zgoda obu stron.